Aktiviteter 2022

Hvis du har forslag til aktiviteter, så kontakt bestyrelsen.


26. marts  
Vi åbner for vandet.
HUSK: De fleste deler stophane med naboen,
så sørg for at tjekke for utætheder både hos dig selv og naboen. Luk igen hvis rørene ikke er tætte.

17. april
Fællesarbejde - lige haver. kl 9

kontortid

1. april - 18. april
Haveaffald på pladsen - Afhentes 19. april

1. maj
Flaghejsning + morgenmad på pladsen
Spørg hos marketender, hvordan du tilmelder dig.

Genopskrivning venteliste dag 1 (10-12)

8. maj
Loppemarked (10-14)
Information om tilmelding sendes ud i april

Genopskrivning venteliste dag 2 (10-12)

14. maj - 15. maj
Storskrald container. Åbningstider: 10-12
Der må IKKE smides storskrald i efter vi har lukket containeren

15. maj
Fællesarbejde - ulige haver. kl 9

kontortid

29. maj
Børne OL (formiddag)
Der sendes mail ud med info

11. juni
Sommermøde på plænen (Detaljer følger pr mail)

19. juni
Fællesarbejde - lige haver. kl 9

kontortid

23. juni
Skt. Hans grill og bål.
Bålet tændes kl 21
Grillen tændes til fællesspisning fra kl. 18. (Medbring egen mad)

25. juni - 3. juli
Hækaffald på pladsen
Afhentes 4. juli

17. juli  
Fællesarbejde - ulige haver. kl 9

kontortid

7. august
Børnefest 13-15
Tombola åbner kl 12.
Billetsalg starter i begyndelsen af juli.
Information sendes ud pr. mail

13. august
Sommerfest fra kl 18.
Information om pris og tilmelding sendes ud pr. mail

14. august
Fællesarbejde - lige haver. kl 9

kontortid

20. august - 1. september
Hækaffald på pladsen
Afhentes 2. september

18. september
Fællesarbejde - ulige haver. kl 9

kontortid

19. september - 2. oktober
Hækaffald på pladsen
Afhentes 3. oktober

22. oktober
Kastanjehygge for børn
Information om tilmelding sendes ud i september

30. oktober
Vi lukker for vandet.
Ingen må tappe vand af/ lufte rør ud før vandsjakket kommer til din have, og herefter kun efter vores anvisninger.
Når vi har luftet ud i de enkelte haver, bliver stophanerne lukket.