Aktiviteter 2024

Hvis du har forslag til aktiviteter, så kontakt bestyrelsen.

Tirsdag d. 19. marts (foreløbig dato)  
Generalforsamling
Information udsendes per mail

Søndag d. 24. marts  
Vi åbner for vandet (hvis frosten er væk)
HUSK: De fleste deler stophane med naboen,
så sørg for at tjekke for utætheder både hos dig selv og naboen. Luk igen hvis rørene ikke er tætte.

1. april - 15. april
Haveaffald på pladsen - Afhentes 19. april

Søndag d. 21. april
Fællesarbejde - lige haver. kl 9

kontortid

Onsdag d. 1. maj
Flaghejsning + morgenmad på pladsen
Spørg hos marketender, hvordan du tilmelder dig.

Søndag d. 5. maj
Genopskrivning venteliste dag 1 (10-12)

Søndag d. 12. maj
Genopskrivning venteliste dag 2 (10-12)

Loppemarked (10-14)
Information om tilmelding sendes ud i april

Weekenden 18. maj - 20. maj
Storskrald container. Åbningstider: 10-12
Der må IKKE smides storskrald i efter vi har lukket containeren

Søndag d. 19. maj
Fællesarbejde - ulige haver. kl 9

kontortid

Søndag d. 26. maj
Børne OL (formiddag)
Der sendes mail ud med info

Juni
Udvælgelse af præmiehaver
I løbet af juni går sidste to års præmiemodtagere en runde og udvælger 4 haver.
Konsulenten udvælger blandt de 4 indstillede haver.
Ønsker man ikke besøg, kan man give bestyrelsen besked. Så gives der besked videre til udvalget

Tirsdag d. 11. juni
Sommermøde på plænen (Detaljer følger pr mail)

Søndag d. 16. juni
Fællesarbejde - lige haver. kl 9

kontortid

Søndag d. 23. juni
Skt. Hans grill og bål.
Bålet tændes kl 21
Grillen tændes til fællesspisning fra kl. 18. (Medbring egen mad)

24. juni - 8. juli
Hækaffald på pladsen
Afhentes ca. 3. juli

Ultimo juni (foreløbig)
Mjød-arrangement

21. juli  
Fællesarbejde - ulige haver. kl. 9

kontortid

Søndag d. 11. august
Børnefest 13-15
Tombola åbner kl. 12.
Billetsalg starter i begyndelsen af juli.
Information sendes ud pr. mail

Lørdag d. 17. august
Sommerfest fra kl. 18.
Information om pris og tilmelding sendes ud pr. mail

Søndag d. 18. august
Fællesarbejde - lige haver. kl. 9

kontortid

23. august - 9. september
Hækaffald på pladsen
Afhentes ca. 9. september

Søndag d. 8. september
Haveglæde - rundtur
Information om tilmelding sendes ud pr. mail

Søndag d. 15. september
Fællesarbejde - ulige haver. kl 9

kontortid

27. september - 7. oktober
Hækaffald på pladsen
Afhentes ca. 7. oktober

Lørdag d. 5. oktober
Kastanjehygge for børn
Information om tilmelding sendes ud i september

Søndag d. 3. november
Vi lukker for vandet.
Ingen må tappe vand af/ lufte rør ud før vandsjakket kommer til din have, og herefter kun efter vores anvisninger.
Når vi har luftet ud i de enkelte haver, bliver stophanerne lukket.