Aktivitetsplan for 2021 

( Ændringer kan opstå – Corona)


5. juni

Generalforsamling
(Blev slået sammen med sommermøde)

27. marts

Åbne vand

28. marts – 18. april

Grenaffald + grønt. Afhentes omkring d. 19. april

18. april

Fællesarbejde – lige haver

1. maj

Flaghejsning

2. og 9. maj

Venteliste (kun for dem der i forvejen er på listen !)

9. maj

Loppemarked

15. og 16. maj

Storskrald – Tonny har åbent mellem kl. 10 og kl. 12

16. maj

Fællesarbejde – ulige haver

30. maj

OL – arrangement for foreningens børn

5. juni

Sommermøde

20. juni

Fællesarbejde – lige haver

23. juni

Skt. Hans, - fællesspisning kl. 18 – bål kl. 21.00

24. juni – 5. juli

Hækaffald. Afhentes omkring d. 11. juli

18. juli

Fællesarbejde – ulige haver

8. august

Børnefest
Billetsalg starter i starten af Juli (20 kr. pr barn)

14. august

Sommerfest

15. august

Fællesarbejde – lige haver

21. august – 1. sept

Hækaffald. Afhentes d. 6. september

18 -19. september

Storskrald – Tonny har åbent mellem kl. 10 og kl. 12

19. september

Fællesarbejde – ulige haver

25. sept. – 4. okt.

Hækaffald. Afhentes omkring d. 5. oktober

23. Oktober

Afslutning for børn m. hygge hos marketender

I år afholdes dette i Energiens fælleshus.

31. oktober

Lukke for vandet – evt. tidligere hvis der er frost

 

Alle i foreningen har mulighed for at byde ind med ekstra aktiviteter, som man i givet fald selv står for.

Håber vi får endnu en fantastisk sommer i vores dejlige haver.

Bestyrelsen