Regler og aftaler m. Kommunen

Affald i foreningen

Storskrald

Storskraldcontainer stilles på pladsen i henhold til aktivitetslisten.  Husk ikke at parkere ind mod festpladsen dagen før containeren stilles.

Åbningstider: 10-12

Der må IKKE smides storskrald i efter vi har lukket containeren

Farligt affald

  • Maling, malerbøtter og malerspande
  • Opløsningsmidler og kemikalier
  • Skrappe rengøringsmidler
  • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør
  • Kosmetik og neglelak
  • Alle former for spraydåser
  • Håndsprit. Husk at se efter faresymbolerne
  • Batterier (placeres i separat beholder
  • Emballage, som har indeholdt farligt affald

Sortering

Er du i tvivl om, hvordan dit affald skal sorteres - så tjek kommunens sorteringsguide; https://affald.kk.dk/sorteringsguide

Morbi in sem

Foreningen har 1 plastcontainer placeret mod stien bag marketenderen.

Containeren tømmes hver mandag

Foreningen har 1 metalcontainer placeret mod stien bag marketenderen.

Containeren tømmes mandage i ulige uger

Foreningen har 2 papcontainere placeret mod stien ved udslagstanken. 


Containerne tømmes
hver tirsdag

Foreningen har 1 papircontainer placeret mod stien bag marketenderen.

Containeren tømmes fredage i ulige uger.


Lorem ipsum dolor

Incidunt et vero consequatur laboriosam


Lorem ipsum dolor

Incidunt et vero consequatur laboriosam


Lorem ipsum dolor

Incidunt et vero consequatur laboriosam


Lorem ipsum dolor

Incidunt et vero consequatur laboriosam