Forsikringsordning via Forbund med Alm Brand.

Det er muligt at få forsikret din have gennem forening og kolonihaveforbund med Alm. Brand til særligt favorable priser.

Prisen er 1775 kr, (pr 2023) med indboforsikring på 300.000 kr. 

Kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret.

Policen kan du se her

Kontakt til forsikring

Kontakt til Alm Brand går gennem forsikringsmæglerne på tlf. 41303000, eller via mail (se policen)